EINZELWERTUNG

2. QUALIFIKATION

VBFV - Landesmeisterschaft Quali Einzel - 2016
Purbach Kanal   Wiesgraben        Gesamt Gesamt Zwischenklassement
Name Startplatz  Gewicht Punkte Startplatz  Gewicht Punkte Gewicht Punkte Streicher Pkt. nach Streicher  Streicher Gewicht Gewicht nach Streicher
1. Otto Gerhard A5 3,513 3 B1 33,939 1 37,452 4 3 1 3,51 kg 33,939
2. Terdy Florian A10 6,117 1 B5 21,250 3 27,367 4 3 1 21,25 kg 6,117
3. Eisner Christian D9 2,126 3 A4 24,795 1 26,921 4 3 1 2,13 kg 24,795
4. Effenberger Thomas C3 3,657 1 A12 20,086 3 23,743 4 3 1 20,09 kg 3,657
5. Fuchs Franz D2 2,857 2 C11 12,480 2 15,337 4 2 2 2,86 kg 12,480
6. Radavits Marco D5 1,287 5 A1 23,086 2 24,373 7 5 2 1,29 kg 23,086
7. Heilmann Siegfried B7 5,634 2 B13 18,434 5 24,068 7 5 2 18,43 kg 5,634
8. Gabriel Johannes A6 2,844 7 C2 12,720 1 15,564 8 7 1 2,84 kg 12,720
9. Ibinger Thomas A9 2,954 6 B4 33,341 2 36,295 8 6 2 2,95 kg 33,341
10. Schumitsch Marco A4 6,010 2 D3 12,820 6 18,830 8 6 2 12,82 kg 6,010
11. Schneider Walter A2 3,207 5 D11 21,570 3 24,777 8 5 3 3,21 kg 21,570
12. Leitner Dietmar B6 4,131 3 B2 18,434 5 22,565 8 5 3 18,43 kg 4,131
13. Marais Christian A14 3,219 4 D10 16,380 4 19,599 8 4 4 3,22 kg 16,380
14. Maucha Thomas B8 3,892 4 C7 9,770 4 13,662 8 4 4 3,89 kg 9,770
15. Otto Martin C5 3,315 2 D1 11,800 7 15,115 9 7 2 11,80 kg 3,315
16. Ecker Gernot C7 1,457 9 D13 28,410 1 29,867 10 9 1 1,46 kg 28,410
17. Hackl Thomas C4 2,998 4 C3 6,150 7 9,148 11 7 4 6,15 kg 2,998
18. Otto Robert B5 2,888 6 C1 9,300 5 12,188 11 6 5 2,89 kg 9,300
19. Haider Wolfgang D13 0,810 9 C8 10,070 3 10,880 12 9 3 0,81 kg 10,070
20. Nakovitsch Günther C12 1,742 7 A9 15,784 5 17,526 12 7 5 1,74 kg 15,784
21. Hannibal Mike D14 1,127 6 A10 11,604 6 12,731 12 6 6 1,13 kg 11,604
22. Malik Helmut D12 3,507 1 B9 1,969 12 5,476 13 12 1 1,97 kg 3,507
23. Weinöhrl Markus D4 1,841 4 B3 14,404 9 16,245 13 9 4 14,40 kg 1,841
24. Hillinger Alfred D3 0,416 12 D12 25,820 2 26,236 14 12 2 0,42 kg 25,820
25. Daschil Rudolf C6 3,308 3 D4 4,260 11 7,568 14 11 3 4,26 kg 3,308
26. Schöny Oliver A12 2,073 9 D9 13,940 5 16,013 14 9 5 2,07 kg 13,940
27. Frommherz Peter C9 2,818 5 C4 1,359 9 4,177 14 9 5 1,36 kg 2,818
28. Huber Herbert B9 5,956 1   0,000 14 5,956 15 14 1 0,00 kg 5,956
29. Summer Johann B13 1,499 11 A8 18,744 4 20,243 15 11 4 1,50 kg 18,744
30. Schneider Rosalia B2 2,458 8 B11 14,770 7 17,228 15 8 7 2,46 kg 14,770
31. Michitsch Robert D7 0,980 8 A13 10,506 7 11,486 15 8 7 0,98 kg 10,506
32. Gangl IGI B14 0,823 13 B10 20,033 4 20,856 17 13 4 0,82 kg 20,033
33. Mengler Horst B4 3,241 5 A3 4,654 12 7,895 17 12 5 4,65 kg 3,241
34. Horvath Andreas B10 2,818 7 A5 7,738 10 10,556 17 10 7 7,74 kg 2,818
35. Holzapfel Jürgen D10 1,114 7 D5 5,630 10 6,744 17 10 7 5,63 kg 1,114
36. Hermann Michael C13 2,117 6 D8 3,370 12 5,487 18 12 6 3,37 kg 2,117
37. Inthaler Julian C10 1,710 8 C5 0,809 10 2,519 18 10 8 0,81 kg 1,710
38. Koller Ewald D8 0,502 11 A7 9,827 8 10,329 19 11 8 0,50 kg 9,827
39. Sack Wolfgang C14 0,743 12 C10 2,880 8 3,623 20 12 8 0,74 kg 2,880
40. Donhofer Andreas   0,000 15 C13 8,40 6 8,400 21 15 6 0,00 kg 8,400
41. Summer Josef A13 2,342 8 B8 1,937 13 4,279 21 13 8 1,94 kg 2,342
42. Horvath Michael A8 1,729 10 B7 9,730 11 11,459 21 11 10 9,73 kg 1,729
43. Grassberger Erich C2 0,730 13 A11 7,799 9 8,529 22 13 9 0,73 kg 7,799
44. Heschl Robert B12 2,073 9 C9 0,015 13 2,088 22 13 9 0,02 kg 2,073
45. Händler Philip B11 1,616 10 C6 0,185 12 1,801 22 12 10 0,19 kg 1,616
46. Weissenbeck Manuel C11 1,127 11 A6 5,855 11 6,982 22 11 11 1,13 kg 5,855
47. Janisch Jochen   0,000 15 B12 14,741 8 14,741 23 15 8 0,00 kg 14,741
48. Hrobar Miroslav   0,000 15 D7 8,890 8 8,890 23 15 8 0,00 kg 8,890
49. Ratkovic Andreas D11 0,288 13 B6 10,172 10 10,460 23 13 10 0,29 kg 10,172
50. Heschl Martin A3 1,142 12 C12 0,308 11 1,450 23 12 11 1,14 kg 0,308
51. Stigleitner Manfred   0,000 15 D6 6,11 9 6,110 24 15 9 0,00 kg 6,110
52. Stadlmann Reinhard C8 1,409 10   0,000 14 1,409 24 14 10 0,00 kg 1,409
53. Pinpea Eugen D6 0,656 10   0,000 14 0,656 24 14 10 0,00 kg 0,656
54. Unger Joachim A7 1,341 11   0,000 14 1,341 25 14 11 0,00 kg 1,341
55. Toth Markus B3 0,988 12   0,000 14 0,988 26 14 12 0,00 kg 0,988
56. Fuchs Michael A11 0,498 13   0,000 14 0,498 27 14 13 0,00 kg 0,498
57. Hronek Mario   0,000 15   0,000 14 0,000 29 15 14 0,00 kg 0,000